Denis Kulušić

Denis Kulušić, rođeni Splićanin, cijeli život prebiva u centru Splita te se ponosno smatra Getaninom. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Splitu. Nakon vježbeničkog staža polaže pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske te otvara vlastiti Odvjetnički ured sa sjedištem u centru Splita. Volontersku misiju kotarskog vijećnika obavlja časno i ponosno. 

Skip to content