Javni poziv za prikupljanje prijedloga građana

Javni poziv za prikupljanje prijedloga građana

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

GRAD SPLIT

Gradski kotar Grad

Obala HNP 10/1

Vijeće Gradskog kotara

Na temelju članka 8. stavka 2. Odluke o mjesnoj samoupravi („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 18/16), i Odluke Vijeća od  23. ožujka 2023. godine, Vijeće Gradskog kotara Grad, objavljuje

J A V N I   P O Z I V

 

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA GRAĐANA ZA REALIZACIJU MANJIH KOMUNALNIH ZAHVATA NA PODRUČJU GRADSKOG KOTARA GRAD

  1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja gradskog kotara kako bi se utvrdilo probleme i potrebe građana te ih se unijelo u programe aktivnosti rada Vijeća gradskog kotara.

Javni poziv bit će otvoren 30 dana od dana objave.

  1. TKO SE MOŽE JAVITI NA JAVNI POZIV

Na javni poziv mogu se javiti ovlaštene osobe – predstavnici suvlasnika stambenih objekata, kao i svaki građanin s područja kotara putem pojedinačnih zahtjeva.

  1. DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

Uz zahtjev/prijedlog prioriteta komunalnog opremanja i uređenja bilo bi poželjno dostaviti i plan-skicu i fotografije lokacije predmetnog prijedloga.

Prijedlozi prioriteta komunalnog opremanja i uređenja mogu se dostaviti na e-mail adresu: gkgrad@split.hr      

                                                                                              PREDSJEDNICA VIJEĆA GK GRAD                                                                                                  Lara ArapovićSkip to content