Kontakt

Imate li, kao stanar našeg kotara, neku želju?

Nešto što mislite da bi vam kotarsko Vijeće moglo ostvariti?

Ili bar vas uputiti kako da je ostvarite?

Pišite Vijeću!

Naslovite na: Vijeće gradskog kotara „Grad“ i dostavite u kotar ili pošaljite mail na adresu gkgrad@split.hr.

Također nam možete poslati poruku putem kontakt obrasca na ovoj stranici.

Adresa: Obala hrvatskog narodnog preporoda 10/1, 21000 Split

Radno vrijeme kotarskog komunalnog redara sa strankama: radnim danima od 13-15h (do 13 sati je na terenu) telefon 021/682 506


    Skip to content