Kotar „Grad“

Kotarevi, nećete vjerovati, nemaju veze s Upravom grada, nemaju ni jedno od prava ostalih dijelova gradske uprave.

To znači da nemaju pravo na telefon, na Internet, Wi-Fi i TV signal u svojim prostorijama, na potrošni kancelarijski i higijenski materijal.

To sve ima tajnik kotara koji je, međutim, na platnom spisku Banovine, pa ta prava ostvaruje s osnova radnog odnosa. Bez suglasnosti Grada Vijeće ne smije ići ni u kakav trošak, a svi troškovi koji su u korist stanara isključivo idu na teret decentraliziranih sredstava kotara za tu godinu.

S druge strane, dužni su poštovat pravilnike i procedure koje je postavio Grad, te ispunjavati zahtjeve koje Grad uputi kroz svoju Službu za lokalnu samoupravu.

 

Ukratko: nikakva prava, sve obaveze.

Skip to content