Prikup otpada iz stare gradske jezgre

Prikup otpada iz stare gradske jezgre

Nekidan nam je opet na Vijeće kotara Grad došao prijedlog od strane šefa operative, gosp. Čaljkušića da se kamioni Čistoće prebace na bedem Cornaro, što je Vijeće kotara Grad odbilo: nije prihvatljivo jer je to park za pse, nalazi se pored Đardina i igrališta za najmlađe, a na bedemu se uskoro planira workout zona za stanare, što je i jedan od akcijskih ciljeva prema Planu upravljanja SGJ – revitalizacija bedema Cornaro, kao mjesta za stanovnike odnosno njihove socijalno društvene potrebe. U neposrednoj blizini također se nalazi Galerija umjetnina, a i konzervatori se protive takvoj namjeni baroknog bedema.
Stoga sam poslala upit odnosno apel prema ravnatelju Lučke uprave, gosp. Mihanoviću koji me je danas primio na sastanak.
Sastanku su prisustvovali operativci Lučke uprave i Čistoće te je gosp. Mihanović svesrdno prihvatio inicijativu, interesirao se o potrebama Čistoće u vidu struje, vode i ostalog potrebnog za rad te izrazio spremnost da se u jednom dijelu luke odvija pretovar otpada.
Lučka uprava predložila je Gat sv. Nikole kao mikrolokaciju (kod Kapetanije) za ove potrebe. Iako su u luci tijekom ljeta gužve, lokaciju smo prepoznali kao mjesto pogodno za takve aktivnosti obzirom da tu nema stanara, kojima bi smetao smrad i buka.
Još predstoji sastanak Čistoće s ugostiteljima u vezi reorganizacije prikupa smeća pa ćemo o konačnoj lokaciji za prihvat otpada uskoro imati više informacija!
Očekujem da bi ova nova lokacija zadovoljila potrebe stanara, Čistoće i ugostitelja, a ne bi bila tik uz dječje igralište, u pješačkoj zoni, ali i dalje u zoni A zaštite, dakle, nema izlike da im je predaleko i slično.
Rješenja znači ima, pitanje je ima li volje?!
Ovom prilikom se zahvaljujem dionicima sastanka na konstruktivim prijedlozima, ostaje za vidit što je Čistoća osmislila za prikup smeća od ugostitelja kako bi zauvijek prestali trpati stanarske kante!
U ime Vijeća kotara Grad,
Lara Arapović, predsjednica
(18.03.2024.)


Skip to content