Javni red i mir

Za javni red i mir zadužen je MUP. Prijave za kršenje javnog reda i mira mogu građani uputiti izravno MUP-u ili komunalnom redaru, koji onda to prijavljuje MUP-u ili Državnom inspektoratu. Tražite povratnu informaciju! Imate pravo znati što su nadležne službe napravile – to će ih prisiliti na transparentnost.

Od 18. svibnja 2023. na snazi je Odluka o javnom redu i miru na području Grada Splita koju provodi komunalno redarstvo Grada Splita.

Više pogledajte u Službenom glasniku grada Splita br 38.-2023.

https://split.hr/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?language=hr-HR&Command=Core_Download&EntryId=12912&PortalId=0

Skip to content