Javni red i mir

Za javni red i mir zadužen je MUP. Prijave za kršenje javnog reda i mira mogu građani uputiti izravno MUP-u ili komunalnom redaru, koji onda to prijavljuje MUP-u ili Državnom inspektoratu. Tražite povratnu informaciju! Imate pravo znati što su nadležne službe napravile – to će ih prisiliti na transparentnost.

Skip to content