Komunalni red

Komunalni red određuje Grad po Odluci o komunalnom redu. Provedbu tih odredbi nadzire gradsko komunalno redarstvo. Nove odredbe Odluke o komunalnom redu možete pogledati u zasebnom prilogu jer je od posebne važnosti za stanare našeg kotara. Novu Odluku izglasalo je Gradsko vijeće, a njene se odredbe primjenjuju od 1. siječnja 2023.


Ugostiteljski objekti


Minimalni tehnički uvjeti

Nadzor nad ispunjavanjem minimalnih tehničkih uvjeta u nadležnosti je Sanitarnog inspektora. Onečišćavanje javne površine, odlaganje otpada izvan ugostiteljskog objekta, nepropisno izlijevanje otpadnog ulja (u javnu kanalizaciju, npr.) prijavljuje se Komunalnom redarstvu ili izravno sanitarnom inspektoru.

 

Radno vrijeme

Svaki ugostiteljski objekt mora imati istaknuto radno vrijeme i ne smije raditi izvan njega. Za kršenje radnog vremena prijave se upućuju Komunalnom redarstvu, tj. MUP-u.


Zagađenje bukom, mirisom ili svjetlom

Prijave nedopuštene buke, mirisa ili rasvjete upućuju se MUP-u tj. Državnom inspektoratu ili Komunalnom redarstvu.

Skip to content