Otpad

Gradska tvrtka Čistoća nadležna je za čišćenje javnih površina i odvoz nekih vrsta otpada. Nemojte zaboraviti sortirati otpad i pripremiti ga za recikliranje!

Čistoću možete kontaktirati putem službe „Reklamacije“ korisnika usluga, putem telefona na broj 0800 0021 ili 021 323 740, ili putem pismenih pritužbi preko e-pošte: cistoca@st.t-com.hr

i pisama upućenih na adresu Put Mostina 49, 21000 Split, s naznakom Reklamacija.

Postoji više vrsta otpada:

Komunalni otpad

Komunalnim otpadom smatra se otpad iz domaćinstva: organski otpad, hrana i ambalaža. Za ovu vrstu otpada zadužena je Čistoća, tvrtka u vlasništvu Grada koja ima poseban status. Nemojte zaboraviti sortirati otpad i pripremiti ga za recikliranje! Ako možete odvajati organski otpad, trebat će vam posebni spremnik kojeg besplatno možete dobiti od Čistoće. Javite im se, pripremite svoju šifru kupca (imate ga na računu), te se dogovorite oko preuzimanja. Imate ili mali kućni od 16 litara, ili veliki vrtni od 400 litara – ne može oba!

Glomazni komunalni otpad

Naš kotar, kotar Grad, ima organiziran odvoz glomaznog komunalnog otpada (npr. namještaj) svakog 3. i 18. u mjesecu od strane Čistoće. Za odvoz glomaznog otpada neki drugi dan, potrebno je nazvati kotarskog komunalnog redara, dati mu svoj broj telefona i adresu, te korisnički broj kojeg možete naći na mjesečnim računima Čistoće. Kotarski komunalni redar će kontaktirati Čistoću, a Čistoća će vas potom nazvati, i s vama dogovoriti pojedinosti oko potrebnog odvoza otpada. Svaki stanar kotara ima pravo dvaput godišnje na besplatan odvoz glomaznog komunalnog otpada.

Napuštena vozila
Ako vam se čini da je neko auto napušteno, jer se već dugo nije maklo ili nema tablice, prijavite to komunalnom redarstvu. Oni će na automobili ostaviti obavijest da će u roku od sedam dana ukloniti automobil. Nakon tih sedam dana, dat će nalog Split parkingu da ukloni vozilo, a oni će ga odnijeti na čuvanje na Dračevac i tamo držati do mjesec dana. Nakon toga zovu specijaliziranu tvrtku za glomazni metalni otpad i olupinu prodaju njima.

Elektronski otpad

Za zbrinjavanje kućnih električnih i elektronskih aparata zadužen je koncesionar za e-otpad. Prijavu potrebe za zbrinjavanjem takvog otpada podnosi se telefonski na broj 0800 44 44 110 te se dogovara mjesto i vrijeme odvoza otpada besplatno.

Za ispravne uređaje ili uređaje koje se može popraviti, možete zvati i RETO centar na broj 021 24 04 22. Ako budu zainteresirani besplatno će vam odvesti otpad, a ako ne, naplatit će vam odvoz/bacanje.

Građevinski otpad – šut

Grad Split nema koncesionara za odvoz ovog otpada. Možete zvati privatnu ovlaštenu tvrtku: 

Brkan-Plano d.o.o.
Plano b.b.
21220 Trogir
Tel: +385/(0)21 896 467
Mob: +385/(0)91 530 18 44
e-mail: info@brkan-plano.hr

ili neku drugu ovlaštenu tvrtku s kojom  dogovarate uvjete i cijenu.

Metalni otpad

Grad Split nema koncesionara za metalni otpad. Trebate pronaći i sami odabrati najpovoljniju otkupnu stanicu.

Stara odjeća i obuća

Grad Split nema koncesionara za odjevne predmete. Ovaj otpad možete odložiti u za to namijenjene kontejnere po gradu ili dogovoriti zbrinjavanje s Mostom,( https://www.most.hr/)  Crvenim križem (http://www.crvenikriz-split.com/) ili Caritasom (https://www.caritas.hr/lokacije/caritas-splitsko-makarske-nadbiskupije/).

Reciklažna dvorišta

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Put Orišca: ponedjeljak-subota 8-18 ; Tel.099-5435868

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Pujanke: ponedjeljak-subota 8-18 ; Tel.099-3435382

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Kopilica: ponedjeljak-subota 8-18 ; Tel.099-3233153

 

Otpad koji se odlaže u RECIKLAŽNIM DVORIŠTIMA:

 

 • papir i karton,
 • plastična ambalaža,
 • metalna ambalaža,
 • stakleni ambalažni otpad,
 • otpadni tekstil,
 • krupni (glomazni) otpad,
 • jestiva ulja i masti,
 • stari lijekovi,
 • stare baterije i akumulatori,
 • električna i elektronička oprema,
 • otpadni tiskarski toneri,
 • otpadne gume,
 • problematični otpad iz kućanstva (deterdženti, boje, tinte, ljepila, smole, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, otpadna ulja i masti),
 • građevni otpad iz kućanstva (mješavine betona, cigle, crijepa/ pločica i keramike te izolacijski materijali). Jednom godišnje, svaki korisnik Čistoće, uz predočenje svoje šifre korisnika s računa za naknadu (ili OIB), može BESPLATNO odložiti do 200 kg ovog otpada.

Upute za zbrinjavanje BIOOTPADA

Evo što se odlaže u spremnike za biootpad:

 • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i slično),
 • vrtni i zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lisce, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća…),
 • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice…).

Ovo se NE SMIJE ODLAGATI u spremnike za biootpad:

 • ostaci termički obrađene hrane,
 • meso, riba, kosti, koža,
 • mliječni proizvodi, ulja, masti.
Skip to content