Promet

Treba razlikovati prometne površine i pješačke površine ili zone. U pješačkim zonama nije dozvoljeno kretanje brže od ljudskog hoda. »Pješačka zona« je uređena prometna površina u prvom redu namijenjena za kretanje pješaka, u kojoj nije dozvoljeno kretanje motornih vozila, osim vozila s posebnom dozvolom.

 

Promet u mirovanju

Za probleme prometa u mirovanju, poput nepropisno parkiranih vozila ili neregistriranih vozila koja su na javnoj površini odložena više od sedam dana, nadležno je Prometno redarstvo. Prijave se dostavljaju na tel. 021 682 576.

 

Promet u pokretu

Za prijavu prometovanja gdje to nije dozvoljeno (vožnja u pješačkoj zoni, na javnim pješačkim ili zelenim površinama) nadležna je Prometna policija. Prijave se dostavljaju na tel. 021 504 010 ili na 192.    

Skip to content