Socijalna skrb

Zahtjevi koje predajete kod tajnika

 

 • Naknada novorođenoj djeci 

 • Naknada za troškove stanovanja 

 • Jednokratne novčane pomoći

 • Pogrebni troškovi za umrle

 • Potpora umirovljenicima

 • Naknada korisnicima osobne invalidnine Centra

 

Zahtjevi koje predajete u banovini (nazovite tajnika za pojedinosti)

 

 • Sufinanciranje cijene programa jaslica i dječjih vrtića

 • Besplatne marende učenika u osnovnim školama

 • Sufinanciranje prehrane učenika u cjelodnevnom boravku u osnovnim školama

 • Potpore učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji

 • Besplatni prijevoz za učenike i studente iz obitelji s troje i više djece

 • Besplatni prijevoz za djecu s teškoćama u razvoju

 • Prehrana za socijalno ugrožene građane

 • Subvencija usluga privremenog smještaja beskućnika u prenoćištu/prihvatilištu

 • Subvencija usluga privremenog smještaja u sklonište za žrtve nasilja u obitelji

 • Sufinanciranje najamnine u kriznim situacijama

 • Subvencija gradskog prijevoza za građane

 • Poticanje rada udruga i volonterskog rada u socijalnoj skrbi

 • Subvencija usluga pomoći i njege u kući

 • Pomoć za nabavku ortopedskog ili drugog pomagala osobama s invaliditetom

 • Subvencija usluga organiziranog prijevoza za osobe s invaliditetom

 • Potpore učenicima i studentima s invaliditetom

Skip to content