Socijalna skrb

Zahtjevi se po novome ustroju kotareva predaju na protokolu Banovine (u kotaru možete ostaviti na polici za zahtjeve ali zbog bržeg rješavanja savjetujemo da ipak predate na protokol gradske uprave
 • Naknada novorođenoj djeci 

 • Naknada za troškove stanovanja 

 • Jednokratne novčane pomoći

 • Pogrebni troškovi za umrle

 • Potpora umirovljenicima

 • Naknada korisnicima osobne invalidnine Centra

 
 • Sufinanciranje cijene programa jaslica i dječjih vrtića

 • Besplatne marende učenika u osnovnim školama

 • Sufinanciranje prehrane učenika u cjelodnevnom boravku u osnovnim školama

 • Potpore učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji

 • Besplatni prijevoz za učenike i studente iz obitelji s troje i više djece

 • Besplatni prijevoz za djecu s teškoćama u razvoju

 • Prehrana za socijalno ugrožene građane

 • Subvencija usluga privremenog smještaja beskućnika u prenoćištu/prihvatilištu

 • Subvencija usluga privremenog smještaja u sklonište za žrtve nasilja u obitelji

 • Sufinanciranje najamnine u kriznim situacijama

 • Subvencija gradskog prijevoza za građane

 • Poticanje rada udruga i volonterskog rada u socijalnoj skrbi

 • Subvencija usluga pomoći i njege u kući

 • Pomoć za nabavku ortopedskog ili drugog pomagala osobama s invaliditetom

 • Subvencija usluga organiziranog prijevoza za osobe s invaliditetom

 • Potpore učenicima i studentima s invaliditetom

Skip to content