Trošenje kotarskih sredstava

Decentralizirana novčana sredstva s kojima kotarsko Vijeće može raspolagati, nalaze se na računu Grada, pa je njihovo trošenje Grad stavio pod svoju strogu kontrolu.

Za svaki i najmanji trošak, treba odluka Vijeća gradskog kotara, pismena ponuda i odluka Vijeća o prihvaćanju te ponude, potvrda Garda da su za to osigurana i raspoloživa sredstva, provedba jednostavne javne nabave koja rezultira potpisanom narudžbenicom, i tek onda se ide u realizaciju.

 

To vrijedi za iznose do 2.000 kn. Za više iznose potrebno je više ponuda i suglasnosti pojedinih službi koje su nadležne za tu problematiku.

 

Ne trebate se zamarati s pojedinostima, dovoljno vam je znati da se neki takvi zahvati (poput izrade ove web stranice) rješavaju duže od dvije godine dana.

Skip to content