Trošenje kotarskih sredstava

Decentralizirana novčana sredstva s kojima kotarsko Vijeće može raspolagati, nalaze se na računu Grada, pa je njihovo trošenje Grad stavio pod svoju strogu kontrolu.

Za svaki i najmanji trošak, treba odluka Vijeća gradskog kotara, pismena ponuda i odluka Vijeća o prihvaćanju te ponude, potvrda Garda da su za to osigurana i raspoloživa sredstva, provedba jednostavne javne nabave koja rezultira potpisanom narudžbenicom, i tek onda se ide u realizaciju.

To vrijedi za iznose do 5000 eura. Za više iznose potrebno je više ponuda odnosno provođenje postupka javne nabave te suglasnosti pojedinih službi koje su nadležne za tu problematiku.

Ne trebate se zamarati s pojedinostima, dovoljno vam je znati da se neki takvi zahvati (poput izrade ove web stranice) rješavaju duže od dvije godine dana.

Skip to content